پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: عبور سیارکی بزرگ از منطقه اطراف زمین در روز جمعه

در برنامه این هفته راز دانش که صبح یکشنبه ۲۶ مه از برنامه بامدادی رادیو بی بی سی پخش شد به این گزارش ها پرداخته شد: خبری درباره عبور یک سنگ بزرگ آسمانی از حوالی زمین تا چند روز دیگر که هرچند خیلی هم نزدیک نمی شود اما جلب توجه کرده، کشف ارتباط میان شکوفایی خلاقیت انسان اولیه در دوره های گرم شدن هوا در جنوب آفریقا و موفقیت دانشمندان در کشتن عامل بیماری سل در آزمایشگاه با کمک ویتامین ث.