پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: ساختن گوش با کشت سلول در آزمایشگاه

در برنامه این هفته راز دانش به این خبرها پرداخته شد: موفقیت دانشمندان در تولید گوش انسان در آزمایشگاه با کمک سلول که شاید روزی بتواند به انسان پیوند زده شود، تحقیقاتی که نشان می دهد ماه کامل خواب راحت شبانه را تا حدودی به هم می زند و مطالعه دیگری که نشان می دهد زندگی مدرن ما را تا چه حد از نور طبیعی محروم کرده و چرخه خوابمان را تغییر داده است.

برنامه راز دانش به تهیه کنندگی سینا علی نژاد یکشنبه ها از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می شود.