پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بریتانیایی‌ها برای پایان دادن به زندگی خود به سوئیس می‌روند

Image caption آیا افراد حق دارند برای پایان دادن به زندگی دیگران به آنها کمک کنند؟

اخیرا بحث میان مخالفان و موافقان کمک به کسانی که به تنهایی قادر به پایان دادن به زندگی خود نیستند، یک بار دیگر در بریتانیا بالا گرفته است.

دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه را تایید کرد و گفت هرگونه تغییری در قانون در رابطه با این موضوع باید توسط پارلمان به تصویب برسد و نه توسط قضات دادگاه.

در این حال بیماران بریتانیایی‌که قصد پایان دادن به زندگیشان را دارند، برای گریز از موانع قانونی کشورشان به سوئیس می‌روند.

نازنین جاوید در این مورد گزارشی تهیه کرده که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.