بریتانیایی‌ها برای پایان دادن به زندگی خود به سوئیس می‌روند

13 سپتامبر 2013 - 22 شهریور 1392 به روز شده در 05:59 گرينويچ

آیا افراد حق دارند برای پایان دادن به زندگی دیگران به آنها کمک کنند؟

اخیرا بحث میان مخالفان و موافقان کمک به کسانی که به تنهایی قادر به پایان دادن به زندگی خود نیستند، یک بار دیگر در بریتانیا بالا گرفته است.

دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه را تایید کرد و گفت هرگونه تغییری در قانون در رابطه با این موضوع باید توسط پارلمان به تصویب برسد و نه توسط قضات دادگاه.

در این حال بیماران بریتانیایی‌که قصد پایان دادن به زندگیشان را دارند، برای گریز از موانع قانونی کشورشان به سوئیس می‌روند.

نازنین جاوید در این مورد گزارشی تهیه کرده که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.