پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کدام یک برای کمر درد بهتر است: کفش کف‌گرد یا کفش معمولی

در نسخه رادیویی برنامه راز دانش این هفته می‌شنوید:

- کدام یک برای کمردرد بهتر است:کفش کف‌گرد یا کفش معمولی؟

- افسردگی می تواند در دوران جنینی ریشه داشته باشد

- فیل ها هم متوجه زبان اشاره می شوند

این برنامه از چشم‌انداز صبحگاهی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.