پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: فیل‌ها هم زبان اشاره می‌دانند

Image caption فیل‌های آفریقایی می‌توانند زبان اشاره انسان‌ها را درک کنند

در برنامه این هفته راز دانش می شنویم:

تفاوت کفش های کف گرد و معمولی،

توانایی درک زبان اشاره به وسیله فیل های آفریقایی،

و ریشه های افسردگی.

برنامه راز دانش این هفته را خشایار جنیدی و هادی نیلی تهیه کرده‌اند و بامداد یکشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.