'خورشیدگرفتگی مرکب' بر فراز سه قاره

Image caption خورشیدگرفتگی امروز در مراحلی به شکل حلقوی بوده است

امروز خورشیدگرفتگی نادری در سه قاره آمریکا، اروپا و آفریقا رخ داد.

خورشیدگرفتگی امروز ترکیبی از خورشیدگرفتگی کلی و خورشیدگرفتگی حلقوی بوده است.

در خورشیدگرفتگی کلی ماه کاملا روی خورشید را می‌پوشاند.

Image caption افسانه‌های کنیایی از خورده شدن خورشید توسط ماه به هنگام کسوف می‌گویند

خورشیدگرفتگی حلقوی هم شکلی از کسوف است که در آن با وجود آنکه ماه به طور کامل مقابل خورشید قرار می‌گیرد، اما از زمین دورتر از آن است که بتواند همه خورشید را بپوشاند و حلقه‌ای از خورشید همچنان قابل مشاهده باقی می‌ماند.

ناسا، آژانس فضایی آمریکا، اعلام کرده که بزرگترین خورشیدگرفتگی کلی امروز بر فراز اقیانوس اطلس اتفاق افتاده است.

یکی از بهترین مکان‌ها برای تماشای این کسوف کنیا بوده است که توریست‌های بسیاری را جلب کرده بود.

افسانه‌های کنیایی می‌گویند به هنگام کسوف ماه خورشید را می‌خورد.

خورشیدگرفتگی مشابه خورشیدگرفتگی امروز، که در آن ترکیبی از خورشیدگرفتگی‌های کلی و حلقوی اتفاق بیفتند، تا ۱۵۹ سال دیگر به وقوع نخواهد پیوست.

مطالب مرتبط