میزان استرس خود را بسنجید

استرس و فشارهای روحی بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ماست، ولی اگر این فشارها در یک دوره زمانی طولانی در حد بالایی باشد، می تواند به سلامت روحی ما آسیب برساند.

با پاسخ دادن به چند پرسش که در زیر آمده، می توانید میزان استرس خود را بسنجید. این آزمون با همکاری "انجمن مشاوره و روان درمانی بریتانیا" تهیه شده است. روز ششم نوامبر در بریتانیا "روز ملی آگاهی رسانی درباره استرس" نام گرفته که هدف از آن کمک به تشخیص میزان استرس و کاهش آن است.

نحوه نمره بندی گزینه های هر سئوال:

هرگز: صفر

تقریبا هرگز: ۱

گاهی اوقات: ۲

اغلب: ۳

بسیاری مواقع: ۴

نمره بندی کلی آزمون:

صفر تا ۱۶: با عوامل استرس آور خوب کنار می آیید

۱۷ تا ۲۴: بعضی از نشانه های استرس را دارید

۲۵ تا ۳۲: بسیاری از نشانه های استرس را دارید