توافق برای مهار روند نابودی جنگل ها در نشست سازمان ملل

جنگل زدایی
Image caption نابودی جنگل ها باعث افزایش تصاعد کربن می شود

کشورهایی که در جریان گفتگوهای سازمان ملل در ورشو مشغول دیدار بوده اند بر سر اقدامات قابل توجهی در جهت محدود کردن تصاعد ناشی از بریدن جنگل ها توافق کرده اند.

یک مجموعه تدابیر برای پرداخت مبالغی به کشورهایی که تصاعد کربن را با جلوگیری از قطع درختان کم می کنند مورد توافق قرار گرفت.

یک ناظر در این مذاکرات به بی بی سی گفت که این "دستاورد اصلی" این گفتگوها بوده است.

قطع جنگل ها عامل حدود ۲۰ درصد تصاعد دی اکسید کربن در جهان به حساب می آید.

پیشتر در این هفته بریتانیا، آمریکا، نروژ و آلمان با یک مجموعه ۲۸۰ میلیون دلاری کمک مالی که توسط صندوق "بیوکربن" بانک جهانی مدیریت خواهد شد توافق کردند. هدف آن تشویق استفاده قابل دوام از زمین بود.

اکنون مذاکره کنندگان با یک مجموعه تصمیم ها که تصاعد گازهای گلخانه ای در اثر قطع درختان و تخریب جنگل ها را مهار می کند و همچنین فعالیت های مربوط به بهبود جنگل ها را تشویق می کند توافق کرده اند.

پرداخت به کشورهای درحال توسعه "متکی بر نتایج عملی" خواهد بود.

نتیجه 'مهیج'

نمایندگان حاضر در این روز مذاکرات با نهایی کردن بخش های فنی و ایجاد رویه ای برای اختصاص پول موافقت کردند.

پل بلدوز محقق انرژی در صندوق مارشال آلمان که در این گفتگوها شرکت دارد آن را گامی قابل توجه خواند.

او گفت: "مقام ها برای تقریبا ده سال برای نهایی کردن این مقررات تلاش می کردند، مقرراتی که به اهداکنندگان اجازه می دهد در شیوه مدیریت جنگل در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کنند و نتایج را در زمینه کاهش تصاعدها تصدیق کنند."

مطالب مرتبط