پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اگر روزانه آسپیرین می خورید، 'بهتر است شب ها باشد'

در برنامه این هفته به این خبرها پرداختیم: انتشار نتایج یک مطالعه تازه که می گوید کسانی که برای جلوگیری از مشکلات قلبی آسپیرین می خورند بهتر است شب ها باشد و تحلیل ژنتیکی بقایای ۲۴ هزار ساله یک کودک که دریچه ای به روی سرمنشا بومیان آمریکا می گشاید، و یادی از فردریک سنگر دوبار برنده جایزه نوبل که هفته پیش درگذشت.

این برنامه که دوشنبه ۲۵ نوامبر از بی بی سی فارسی پخش را سینا علی نژاد تهیه کرده است.