پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: احتمال انتقال حیات از زمین به کرات دیگر در گذشته دور

در برنامه این هفته راز دانش می شنویم که منجمان در آمریکا نتیجه گرفته اند که ممکن است در گذشته های دور حیات از زمین به بعضی از کرات دیگر منظومه شمسی منتقل شده باشد، مهر تایید اتحادیه اروپا بر ایمن بودن شکر مصنوعی اسپارتان و یافته جدیدی که حاکیست ورزش در سنین بالا به حفظ قوای مغز کمک می کند.

این برنامه که توسط سینا علینژاد تهیه شده روز یکشنبه ۲۴ آذر از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای دیدن متن گزارش اینجا را کلیک کنید