پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به بهانه روز ولنتاین: حیوانات هم عاشق می‌شوند

حق نشر عکس PA

در روز ولنتاین، از عشق و عاشقی میان انسان‌ها زیاد گفته می‌شود.

گاهی اوقات البته از حسادت عشاق و حتی خیانت بعضی از آنها به یکدیگر نیز روایت‌های زیادی گفته می‌شود.

اما در میان حیوان‌ها نیز عشق و عاشقی دیده می‌شود و چه بسا که آنها هم برای خودشان روز ولنتاین داشته باشند!

جزییات بیشتر در این زمینه را در گفتگوی برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی با اسماعیل کهرم، کارشناس مسایل محیط زیست، در تهران بشنوید.