قوطی قرص های ویتامین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: وقت دور ریختن قرص های ویتامین؟

حق نشر عکس spl

در برنامه این هفته به این گزارش ها می پردازیم: توصیه تازه یک گروه معتبر که از احتمال بی فایده بودن اکثر قرص های ویتامین حکایت دارد، خبری درباره تاثیر ازدواج بر فشار خون و کشف بیش از ۷۰۰ سیاره تازه در کهکشان راه شیری.

این برنامه که سینا علی نژاد آن را تهیه می کند هر یکشنبه صبح از برنامه بامدادی رادیو بی بی سی فارسی پخش می شود.