توانایی فیل‌ها در تشخیص زبان، جنس و سن انسان از روی صدا

حق نشر عکس Reuters

فیل ها قادر هستند صدای انسان را تشخیص دهند و تفاوت هایی نظیر جنسیت، سن و سال و حتی قومیت صاحب هر صدا را درک می کنند.

این نکات در تحقیقات جدیدی کشف شده که طی آن صداهای ضبط شده متفاوتی برای فیل های وحشی در آفریقا پخش شد و واکنش این حیوانات مورد بررسی قرار گرفت.

به عنوان نمونه وقتی که فیل ها صدای یک مرد بالغ از قوم ماسایی، یکی از اقوام بومی ساکن مناطق شرقی کنیا را می شنیدند احساس وحشت بیشتری نشان می دادند. در محیطی که این فیل ها زندگی می کنند همیشه با مردان دامپرور این قوم روبرو بوده اند و واکنش آنها به صدای این مردان نشان می دهد که فیل ها به مرور جنس صدای آنها را به خاطر سپرده تا از رویارویی با آنها بپرهیزند.

نتایج این تحقیقات اخیرا در مجله و وبسایت دستاوردهای آکادمی ملی علوم چاپ شده است.

پروفسور کارن مک کومب و دکتر گرئیم شانون از دانشگاه ساسکس انگلستان که این پژوهش را هدایت کرده اند می گویند که در تحقیقات قبلی که در این مورد صورت گرفته بود هنگام پخش صدای ضبط شده نعره شیرهای وحشی، فیل ها تشخیص می دادند که آیا این نعره متعلق به یک شیر ماده و یا متعلق به یک شیر نر و خطرناک تر است.

تحقیقات دیگر در مورد رفتار فیل های وحشی آفریقایی نشان داده است که این حیوانات در واکنش به بو و حتی رنگ قرمز که رنگ معمول در لباس مردان قبیله ماسائی است، دچار هراس می شوند.

پروفسور مک کومب می گوید:"من شخصا این واکنش را دیده ام. به عنوان مثال اگر در محیط زندگی این فیل ها شما یکی از افراد قبیله ماسائی را سوار اتومبیل خود بکنید می بینید که رفتار فیل ها در اطراف شما کاملا تغییر می کند. آنها به اتومبیل حساسیت بیشتری نشان می دهند و از طریق بو کردن و توجه به صدا سعی می کنند از خودشان محافظت کنند."

پروفسور مک کومب در پژوهش های جدید قصد داشت نشان دهد که فیل ها با تکیه بر توانایی ویژه خود در تشخیص صدا، به چه شکل، خطر ناشی از نزدیک شدن انسان به محیط خود را تشخیص می دهند.

پژوهشگران صدای مردان، زنان و کودکان قبیله ماسائی را ضبط کردند که همه آنها به زبان بومی خود این جمله را تکرار می کردند:"نگاه کن. آنجا را نگاه کن. یک گله فیل دارد می آید."

آنها همین جملات را با صدای مردان بالغ قبایل کامبا هم ضبط کردند که کمی دورتر از قلمرو قبیله ماسائی در شرق کنیا زندگی می کنند و مردمانی کشاورز هستند. به همین خاطر مردان قبیله کامبا برخلاف قبیله ماسائی هیچگاه با فیل های ساکن حیات وحش کنیا برخوردهای خشن نداشته اند.

حق نشر عکس AFP

وقتی که پژوهشگران از طریق بلندگوهایی که در محیط پنهان شده بود این صداهای مختلف را برای فیل ها پخش کردند متوجه شدند که واکنش آنها به صدای مردم قبیله ماسائی به نسبت واکنش آنها به صدای مردان قبیله کامبا بسیار متفاوت است. در واکنش به صدای مردم ماسائی فیل ها حالت نگران پیدا کرده و موضع دفاعی به خود می گیرند. در عین حال واکنش فیل ها به صدای مردان بالغ قبیله ماسائی خیلی شدیدتر از واکنش آنها به صدای زنان و یا کودکان این قبیله بود.

صداهای پنهان

یک نکته جالب و غیرمنتظره دیگر در این تحقیقات این بود که وقتی پژوهشگران با تغییر فرکانس و گام صدای مردان قبیله ماسائی سعی کردند آن را به صدای یک زن نزدیک کنند بازهم واکنش فیل ها درهمان حد شدید و دفاعی بود.

پروفسور مک کومب می گوید:"این نشان می دهد که فیل ها برای تشخیص مشخصات و از جمله جنسیت هر صدا از راهنماهای حسی دیگری استفاده می کنند که با سیستم شنوائی انسان متفاوت است."

فرانس ون در وال یک پژوهشگر ارشد و نویسنده کتاب های گوناگون در مورد رفتار حیوانات در مقاله ای که همراه با نتایج این پژوهش جدید در مجله دستاوردهای آکادمی ملی علوم به چاپ رسید، نوشت که این اطلاعات نشان می دهند که هنوز هم عوامل بسیار زیادی از نحوه رفتار و تصمیم گیری فیل ها برای ما ناشناخته است.

او در مصاحبه ای با بی بی سی افزود:"تشخیص این جزییات در صدای انسان ها توسط فیل های وحشی واقعا قابل توجه است."

پروفسور مک کومب نیز معتقد است که این نکات نشان می دهند که فیل های وحشی سعی می کنند زندگی خود را با خطر ناشی از همزیستی با انسان انطباق دهند. او می افزاید:"بدون شک در دوران فعلی انسان جدی ترین و تواناترین شکارچی ای است که فیل های وحشی با آن مواجه هستند."

فرانس ون در وال نیز می گوید:"شناخت هر چه بیشتر از مدیریت زندگی اجتماعی و فیزیکی فیل ها و نحوه حرکت و مهاجرت آنها باعث خواهد شد که ما بتوانیم به شکل موثرتری از زندگی آنها در حیات وحش محافظت کنیم."

مطالب مرتبط