پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کشف اقیانوسی در یکی از اقمار کیوان

در برنامه این هفته راز دانش می‌شنوید: یافته های تازه در مورد تاثیر عمیق و گسترده ویتامین دی در بدن و مشکلات گسترده ای که می تواند ناشی از کمبود آن باشد و باعث مرگ زودرس شود و بعد خبری درباره یقین سیاره شناسان نسبت به وجود اقیانوسی در یکی از اقمار کیوان و شیوه تازه ای برای گرفتن خاویار از ماهی اوزون برون بدون کشتن ماهی.

این برنامه که توسط سینا علی‌نژاد تهیه شده روز یکشنبه ۱۷ فروردین از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.