نصب توالت‌های هوشمند در فرودگاه هیترو لندن

حق نشر عکس thinkstock

توالت‌های ترمینال ۲ فرودگاه هیترو شهر لندن به حسگرهایی مجهز شده‌اند که تعداد استفاده کنندگان را می شمارند.

این شمارش بدون شناسایی مراجعان صورت می گیرد و زمانی که تعداد استفاده کنندگان از توالت ها به یک رقم معینی رسید این حسگرها برای کارکنان نظافت پیام می فرستند.

در عین حال این اطلاعات می تواند جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود و از این طریق مشخص می شود که کدامیک از توالت های موجود در ساختمان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

یک شرکت کامپیوتری به نام یورو تک که در بخشهای دیگر ساختمان این ترمینال فرودگاه هیترو فعال بوده با استفاده از فن آوری موسسه اینتل این توالت های هوشمند را طراحی کرده است.

کارن لوماس از بخش امکانات شهری هوشمند در موسسه کامپیوتری اینتل می گوید که این توالت‌ها، یک نمونه جالب از به کارگیری فن آوری کامپیوتری و اینترنت در تمام وسایلی است که به طور روزمره از آنها استفاده می‌شود و می تواند زندگی را برای همه ساده‌تر و بهتر کند.

او افزود: "همه ما بارها در صف توالت منتظر ایستاده ایم و هیچکس نمی خواهد پس از انتظار با یک توالت کثیف روبرو شود. باید از اینترنتی کردن وسایل برای مدیریت و تصمیم گیری بهتر و دادن خدمات بهتر به مشتریان استفاده شود."

اطلاعات جمع آوری شده توسط این حسگرها به بایگانی های مجازی اینترنتی ارسال شده و در آنجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

کارن لوماس افزود: "بررسی این اطلاعات نشان می دهد که از کدامیک از توالت ها بیشتر استفاده شده و به نظافت احتیاج دارند. در عین حال این اطلاعات می تواند به مسئولان نگهداری از ساختمان کمک کند تا در صورت لزوم مراجعان را به توالت های خالی هدایت کنند."

"از بررسی بلند مدت این اطلاعات می توان فهمید که کدامیک از توالت های موجود در ساختمان ترمینال خیلی کم مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه آنها را برچید و از فضای آن برای کارهای دیگری استفاده کرد. و یا در کدام بخش های ساختمان استفاده از توالت بیشتر است و در نتیجه تعداد بیشتری در آن قسمت نصب کرد."

این سیستم هوشمند در عین حال مدت زمان رسیدن ماموران نظافت به هر یک از توالت هایی را که پیام مخابره کرده اند خواهد سنجید که ممکن است به نوعی نقض حریم خصوصی این کارمندان باشد.

اما کارن لوماس از موسسه اینتل می گوید:"قبلا نیز روش مشابهی برای سنجش سرعت عمل کارمندان به کار می رفت که این گزارشها، کاغذی بودند و درنتیجه به این لحاظ هیچ تغییری صورت نگرفته است. باید توجه داشت که اکثر کارمندان می خواهند کار خود را به خوبی انجام داده و مشتریان را راضی نگه دارند."