سازمان ملل :جنگل‌ها برای بقای بشریت مهم هستند

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption کارشناسان می گویند که جنگلها یک منبع با ارزش و غیرقابل جایگزین از منابع ژنتیک هستند.

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد، جنگل‌های جهان را یک عامل "حیاتی" برای بقای بشریت توصیف کرده است.

اوا موئلر مسئول بخش جنگلها در فائو، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد، گفت که درخت ها منبع مستقیم تامین غذا، سوخت و درآمد هستند.

او که در مورد گزارش تازه سازمان ملل در مورد وضعیت جنگلهای جهان اظهار نظر می کرد، افزود که جنگلها در عین حال محل زیست ۸۰ درصد از گونه های گیاهی و جانوری کره زمین هستند.

این گزارش همزمان با جلسه بخش جنگلهای سازمان فائو در شهر رم منتشر شد.

اوا موئلر افزود:"مواد غذایی جنگلها مثل میوه ها، انواع قارچ ها، برگها و ریشه های خوراکی، حشرات و جانوران وحشی یکی از منابع تامین غذای تکمیلی برای ساکنان نواحی روستایی هستند و در دوره های سختی که محصولات کشاورزی ناکافی است منابع غذایی جنگلها نقش مهمی پیدا می کنند."

او تاکید کرد:"جنگلها، درختان، مزارغ و جنگل کاری به شیوه های مختلف و از جمله تامین مستقیم مواد غذایی، سوخت، اشتغال و درآمد در تغذیه و رفاه انسانها نقش مهمی ایفا می کنند. جنگلها در حیات مردمان ساکن این مناطق و از جمله قبایل بومی مناطق جنگلی نقش حیاتی دارند."

این گزارش در آغاز هفته ای منتشر شد که توسط سازمان ملل متحد با عنوان هفته جنگلهای جهان اعلام شده و تاکید می کند که زمان آن فرارسیده تا در حفاظت و بهره برداری از این منابع توجه اصلی از درختان به مردم منتقل شود.

فقدان اطلاعات و دانش

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption گیاهانی که در جنگلها رشد می کنند یک منبع مواد غذایی مکمل و در عین حال منبع مهمی برای تامین چوب و سوخت هستند

در بخشی از این گزارش قید شده است که با توجه بیشتر به مردم می توان ضمن حفاظت از بقا جنگلها می توان روشهایی از توسعه و بهره برداری از این منابع را در پیش گرفت که به شکل بهتری نیازهای روزافزون جوامع بشری را تامین کند.

این گزارش می افزاید:"جنگلها، باغ های کشاورزی و مزارع جنگل کاری در تامین موادغذایی، انرژی، اشتغال و درآمد برای مردم ساکن نواحی روستایی در سراسر جهان نقش مهمی دارند. جنگلها برای اجرای طرحهای توسعه پایدار و اقتصاد سبز که به محیط زیست وابسته است، یک منبع عظیم و بالقوه هستند. اما متاسفانه تاکنون شواهد و دانش کافی در تشریح این نکات وجود نداشته است."

گزارش بخش جنگلهای سازمان ملل متحد در قسمت یافته های آماری خود یادآوری می کند که رشته های اقتصادی وابسته به جنگلها در مجموع حدود ۰.۹ درصد از اقتصاد جهان را شامل می شوند. اما با افزودن درآمدهای غیررسمی و ثبت نشده مثل استفاده از جنگها برای سوخت، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و سایر اقلام، می توان گفت که سهم این منابع در اقتصاد جهانی حدود ۱.۱ درصد است.

به عنوان نمونه فعالیت های اقتصادی ثبت شده و رسمی که با جنگلها سروکار دارند بیش از ۱۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده اند. در عین حال ارزیابی ها نشان می دهند که درآمد بیش از ۴۰ میلیون نفر به فعالیت های غیرسمی در این عرصه وابسته است.

در این گزارش بر نقش جنگلها در تامین موادغذایی و امنیت تغذیه نیز تاکید شده است. به عنوان مثال یادآوری می کند که در سال ۲۰۱۱ سرانه مصرف موادغذایی محصول جنگلها در ازای هر یک نفر از جمعیت جهان حدود ۱۱ کیلو بوده است.

در زمینه انرژی نیز ارزیابی های مندرج در این گزارش می گویند که حدود یک سوم از جمعیت جهان برای پخت و پز و حدود ۷۶۴ میلیون نفر نیز برای جوشاندن آب آشامیدنی خود از سوزاندن چوب جنگلها استفاده می کنند.

اوا موئلر مسئول بخش جنگلها در سازمان فائو افزود که جنگلها به اشکال غیرمستقیم نیز در زندگی مردم نقش مهمی ایفا می کنند. او گفت:"جنگلها در تامین نیازهای محیط زیست کره زمین نقش مهمی دارند. به عنوان مثال جنگها با حفاظت از منابع آب و رودخانه به تامین آب تمیز کمک می کنند. و یا در بسیاری از نقاط جهان برگ درختان یکی از منابع اصلی تامین علوفه برای دامها است."

اوا موئلر خاطر نشان کرد:" جنگها به عنوان محیط زیست ۸۰ درصد از گونه های گیاهی و جانوری کره زمین، یک منبع ژنتیک مهم برای بهبود کشت خواروبار و یا بهبود دامپروری است و در عین حال زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی گردافشان (گرده دار) هستند."