پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: آزمایش خون برای تشخیص سرطان

حق نشر عکس Thinkstock

در برنامه این هفته راز دانش سه گزارش داریم:

توسل به ابزار تازه ای برای حفاظت از کرگردن ها و فیل های آفریقا در برابر شکار غیرقانونی، انتشار نتایج تازه ای در مورد آثار مخرب زیست محیطی تولید گوشت گاو و گام دانشمندان به سوی ابداع یک آزمایش خون ساده برای تشخیص همه انواع سرطان ها.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سینا علی نژاد تهیه کننده آن است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.