پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدال فیلدز برای زن ریاضیدان ایرانی

مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد، برنده 'مدال فیلدز'، معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان شده است.