پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: فرمولی تازه برای به دست آوردن تناسب قد و وزن

در برنامه این هفته راز دانش سه گزارش پخش می‌شود:

مطلبی درباره یافته‌های به روز شده یک آزمایش روان‌شناسی کودکان،

فرمول تازه‌ای برای محاسبه تناسب قد و وزن،

و دلیل گزیده شدن بیشتر بعضی افراد توسط حشرات.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.