پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کشف آب در سیاره‌ای خارج از منظومه شمسی

در برنامه این هفته راز دانش سه گزارش پخش می‌شود:

کشف هزاران کوه تازه در بستر دریاها،

کشف آب در یک سیاره دوردست،

و مشکلات و خطرهای احتمالی خروپف.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.