آمریکا و آسیا شاهد ماه گرفتگی

ماه گرفتگی کامل در ساعات آینده از آمریکا، استرالیا و بعضی از بخش های دیگر زمین قابل مشاهده خواهد بود.

ماه گرفتگی قرار است در ساعت ۰۸:۰۰ گرینویچ (چهار صبح به وقت شرق آمریکا) شروع شود و درست پیش از طلوع در ساعت ۰۶:۲۵ به وقت شرق آمریکا کامل خواهد شد.

در طول این رویداد که دومین مورد در سال جاری است ماه کاملا زیر سایه زمین خواهد رفت.

رنگ ماه متمایل به نارنجی یا قرمز خواهد بود که نتیجه پخش شدن نور خورشید پس از برخورد به اتمسفر زمین است.به همین دلیل این پیده 'ماه خونی' نامیده می شود.

اگر هوا اجازه دهد مردم در آمریکای شمالی، استرالیا، بخش غربی آمریکای جنوبی و بخش هایی از شرق آسیا قادر به تماشای این پدیده خواهند بود.

با این حال اروپا، آفریقا و بخش شرقی برزیل این نمایش را از دست خواهند داد.

آخرین خسوف کامل روز ۱۵ آوریل روی داد و بعدی روز چهارم آوریل ۲۰۱۵ خواهد بود.

حق نشر عکس GETTY AFP

مطالب مرتبط