پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امیدها به حیات بیشتر؛ قلب مرده، زنده شد

در استرالیا، جراحان برای اولین بار موفق شده اند، قلب هایی را که به مدت ۲۰ دقیقه از کار افتاده بوده، دوباره احیا کرده و به سه بیمار پیوند بزنند. تا پیش از این، برای پیوند قلب، اغلب از قلب بیمارانی استفاده می شد که دچار مرگ مغزی شده بودند و قلب شان هنوز کار می کرد. در صورت موفقیت این شیوه تازه، بیماران بیشتری زنده می مانند.

مهین شفائی گزارش می دهد.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.