پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تلاش دانشمندان برای رشد دوباره دست و پای قطع شده افراد

در برنامه رادیویی راز دانش این هفته سه گزارش پخش می‌شود:

امید به رشد دوباره دست و پای قطع شده انسان،

خطر زیست محیطی بزرگی که اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند،

و عوارض جانبی داروها برای کلیه در زمانی که فرد دچار بیماری همزمان دیگری می‌شود.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.