پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش وزارت کشور بریتانیا: سختگیری و مجازات، مشکل اعتیاد را رفع نمی کند

سخت گیری نسبت به معتادها و مجازات آنها هیچ کمکی به کاهش مصرف مواد مخدر نمی کند. این نتیجه اصلی گزارش جامع وزارت کشور بریتانیاست. این گزارش، تاثیر سیاست های سختگیرانه را بر مصرف مواد مخدر در چندین کشور دنیا بررسی کرده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.