پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنگوئن بدلی به یاری پژوهشگران آمد

پژوهشگران برای مطالعه پنگوئن‌های امپراتور، دستگاهی را به شکل یک بچه پنگوئن طراحی کرده و به میان آنها فرستاده‌اند.

این دستگاه کنترل از راه دور در جمع پنگوئن‌ها حاضر شده و اطلاعات مربوط به آنها را از نزدیک جمع‌آوری می‌کند.

پنگوئن‌های امپراتور موجوداتی محتاط و خجالتی به شمار می‌روند و به همین دلیل، مطالعه رفتارشان از نزدیک برای پژوهشگران به راحتی امکان‌پذیر نبوده است.

اما دستگاه جدیدی که به کار گرفته شده، به دلیل شباهت ظاهری به بچه پنگوئن‌ها، نه تنها با واکنش منفی آنها روبه‌رو نبوده است، بلکه دکتر ایون لی ماهو از مرکز ملی پژوهش علمی در استراسبورگ فرانسه می‌گوید که استقبال اعضای جامعه پنگوئن‌های مورد مطالعه را هم به دنبال داشته است.

او که هدایت این پژوهش را به عهده دارد، گفت که هم بچه پنگوئن‌ها و هم پنگوئن‌های بالغ سعی کرده‌اند با پنگوئن بدلی ارتباط برقرار کنند.

او اضافه کرد: شاید بتوان در آینده این پروژه را به حدی توسعه داد که بتوان با استفاده از پنگوئن بدلی، با پنگوئن‌های واقعی ارتباط برقرار کرد.