پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماموریت روزتا؛ ۶۷پی در ۶۰ ثانیه

پژوهشگران سازمان فضایی اروپا روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر، عملیات فرود آوردن یک کاوشگر روی ستاره دنباله‌داری را شروع کردند که در حدود ۵۰۰ کیلومتری زمین در حرکت است.

کاوشگر فیله از سفینه فضایی روزتا راهی سطح ستاره دنباله‌دار ۶۷پی شد.

در این ویدئوی ۶۰ ثانیه‌ای، مایکل هرست، خبرنگار بی‌بی‌سی، نکات کلیدی ستاره دنباله‌دار خبرساز را به تصویر کشیده است.

تصاویر این ویدئو متعلق به سازمان فضایی اروپاست.

در این ویدئو حجم ستاره دنباله‌دار به جای ۲۵ کیلومتر مکعب، به اشتباه ۲۵ کیلومتر مربع ثبت شده است.

شما هم امتحان کنید: می‌توانید روی یک ستاره دنباله‌دار باموفقیت فرود بیایید؟