پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشگر فیله بر روی دنباله‌دار؛ اما نگرانی دانشمندان از ادامه فعالیت آن

به دنبال فرود ِ «نه چندان دلخواه» ِ کاوشگر «فیله» بر روی یک دنباله دار، حالا مسئولان آژانس فضایی اروپا نگران ادامه کار این کاوشگرند. این روبات به دلیل فعال نشدن یکی از مکانیزمهای فرودش، پس از برخورد اولیه با سطح دنباله دار، بلند شد و در سایه یک صخره آرام گرفت. سایه ای که ممکن است باعث تمام شدن شارژ باتری های خورشیدی آن شود. مشکلی که اگر حل نشود، کل این پروژه بیست و پنج ساله را، با خطر مواجه خواهد کرد. کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این عملیات تاریخ ساز.