پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح یک دانمارکی برای مبارزه با چاقی کودکان

یک متخصص بیماری های کودکان در دانمارک می گوید تغییر شیوه زندگی بهترین راه برای مبارزه با چاقی کودکان است. در یک طرح آزمایشی، ۷۰ درصد کودکان چاق موفق شده اند وزنشان را کاهش دهند و در سطح قابل قبولی حفظ کنند. ملکم برابانت گزارش می دهد.