پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: 'شادتر راه بروید تا حافظه مثبت‌تری داشته باشید'

در برنامه رادیویی راز دانش این هفته سه گزارش پخش می‌شود:

تحولی تازه در تشخیص بیماری آب سیاه چشم ،

رژیم غذایی مدیترانه‌ای و تاثیر آن در مقابله با چاقی مفرط ،

و پژوهشی که در آلمان انجام شده است و بر اساس آن راه رفتن به شیوه‌ای شادتر، تاثیر مثبتی بر روی عملکرد مغز و حافظه دارد.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.