پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتایج مثبت اولین آزمایش واکسن ابولا روی انسان

اولین آزمایش واکسن ابولا روی انسان نتایج مثبتی داشته است. نشان داده که بی خطر است و می تواند به سیستم ایمنی بدن کمک کند تا با این ویروس مهلک مبارزه کند. این واکسن با استفاده از نوعی ویروس سرماخوردگی شامپانزه‌ها تولید شده. امدادگران در جنوب شرقی گینه می گویند شمار موارد ابتلا به ویروس مهلک ابولا در آن منطقه رو به افزایش است و امکانات کافی برای مقابله با این ویروس در دست نیست. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.