پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخشش ماشین های کم مصرف و هیدروژنی در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس

دیترویت مرکز ساخت اتومبیلهای آمریکایی است. اما لوس آنجلس محل جولان دادن اتومبیلهای ساخت اروپا و آسیاست به ویژه که کالیفرنیا بزرگترین بازار خودرو در آمریکاست و بزرگتر از بسیاری کشورها. و این، اهمیت نمایشگاه خودرو در شهر فرشتگان را دوچندان می کند. نمایشگاهی که نشان میدهد خودروسازان بسیار به جانشینی سوختهای فسیلی از جمله هیدروژنی فکر می کنند.

سینا علی نژاد از لوس آنجلس گزارش می دهد