پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چسباندن دارو بجای تزریق؛ دانشمندان به دنبال جایگزینی برای سرنگ

آمپول زدن با سرنگ های معمولی نه تنها درد دارد بلکه ممکن است به پوست بدن هم آسیب بزد و حتی باعث عفونت شود. این باعث شده دانشمندان دانشگاه کویینز در ایرلند شمالی به فکر ساخت یک جایگزین بیفتند. سوزن های بسیار کوچکی که هیچ درد و خونریزی ای ندارند و فقط یک بار قابل استفاده هستند. رونالد پیز خبرنگار بی بی سی این روش تزریق را امتحان کرده است.