پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای انسان با اوریون به مریخ می رسد

سازمان فضایی آمریکا پرواز آزمایشی سفینه اوریون را کاملا موفقیت آمیز خوانده است. سفری که چهار ساعت و نیم طول کشید. اوریون تازه ترین تلاش ناسا برای بازگشت به فضاست و امیدوار است همانطوریکه آپولو نهایتا انسان را روی سطح ماه قرار داد، اوریون هم روزی پای انسان را به مریخ باز کند.

علی قدیمی گزارش می دهد.