پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه ده ساله فضاپیمای بریتانیایی برای سفر به قطب جنوب ماه

جزئیات یک عملیات فضایی جدید به مقصد کره ماه اعلام شد. آنطور که پالاب گوش در گزارشش می گوید، هدف اصلی این ماه نورد ساخت بریتانیا - موسوم به لونار ماشین یک - کاوش در قطب جنوب این قمر و بررسی امکان برپاکردن پایگاهی تحقیقی در این منطقه است.