پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یافته های کاوشگر روزتا؛ دنباله دارها منشا آب کره زمین نیستند

ماموریت معروف به رزتا با فرستادن یک کاوشگر بر سطح یک دنباله دار تاریخ ساز شد. تحقیقات این کاوشگر، نتایجی شگفت انگیز به همراه داشته است. پیشتر تصور می شد که این دنباله دارها بودند که آب را به کره زمین آوردند؛ اما داده های رزتا نشان می دهد که دانشمندان احتمالا باید به دنبال نظریه تازه ای باشند. دیوید شوکمن گزارش می دهد.