پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف نظر کشورها بر سر تعهدات در مورد تغییرات اقلیمی

شرکت کنندگان در اجلاس مربوط به تغییرات آب و هوایی در پرو هنوز نتوانسته اند به توافق برسند و گفتگوها برخلاف برنامه قبلی به درازا کشیده است. آنها بر سر میزان تعهدات کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در مورد تغییرات اقلیمی اختلاف نظر دارند. قرار است متن توافقی که در پایان این اجلاس تهیه و ارائه می شود زمینه ای باشد برای بحث های آینده در اجلاس پاریس. اجلاسی که قرار است حدود یک سال دیگر برگزار شود. مهین شفائی گزارش می دهد.