پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق ۱۹۴ کشور برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی

اعضای سازمان ملل متحد بالاخره موفق شدند بعد از چند روز چانه زنی در لیما، پایتخت پرو درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی به توافق برسند. بر اساس این توافقنامه قرار شده برای مقابله با تغییرات جوی، به کشورهای فقیرتر، کمک مالی شود. کشورهای ثروتمند هم وعده دادند که برای کاهش دی اکسید کربن، اقدامات جدی تری کنند. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.