شواهد علمی در تایید اینکه 'خلق را تقلیدشان بر باد داد'

حق نشر عکس Thinkstock
Image caption محققان می گویند اساس رفتار افراد در جمع این است که فرد خود را با جمع تطبیق دهد، نه اینکه مانند یک ماشین تطبیق با تغییرات محیط عمل کند

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که گرایش طبیعی به دنباله‌روی از جمع باعث می‌شود افراد بیشتر بر اساس نظر اعضای خانواده، دوستان و همسایه ها تصمیم بگیرند و این باعث تصمیم‌گیری‌های غلط می‌شود.

این پژوهشگران می‌گویند اینکه افراد با "دنباله‌روی از جمع" اغلب اشتباه می‌کنند از نظر تکاملی در ذات موجودات است، به عبارت دیگر موجودات طبیعت برای این رفتار برنامه‌ریزی شده‌اند.

این تحقیق بین المللی که دانشگاه اکستر انگلستان، پرینستون آمریکا، سوربن فرانسه و مرکز تحقیقات علوم کاپپیوتر و اتوماسیون فرانسه در آن شرکت داشتند در شماره آخر نشریه اینترفیس، نشریه انجمن سلطنتی بریتانیا منتشر شده است.

محققان در توضیح این رفتارها علت را "تضاد تکاملی کلاسیک بین منفعت فردی و اجتماعی" می‌دانند.

دنباله روی از جمع مسئول بسیاری از اشتباهات تاریخی و فجایع بشری شناخته شده است و محققان می‌گویند علت آن است که میل طبیعی به پیروی و تعلق داشتن به جمع به توانایی افراد در تصمیم گیری درست لطمه می‌زند.

دکتر کالین تورنی، محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: "اجتماع نیرویی قدرتمند در طبیعت و جامعه است."

"تکرار کردن آنچه دیگران انجام داده‌اند در بسیاری موارد می‌تواند مفید باشد، مثلا اینکه چه تلفنی بخریم."

حق نشر عکس Thinkstock
Image caption پژوهشگران می‌گویند اینکه افراد با "دنباله روی از جمع" اغلب اشتباه می کنند در ذات آنها است

"اما مسئله وقتی بوجود می‌آید که آنچه دیگران انجام می‌دهند با باورهای شخص در تعارض باشد."

"ما در تحقیق خود نشان دادیم که تاثیرات تکاملی باعث می‌شوند افراد بیش از حد از اطلاعاتی که از اجتماع می‌آید استفاده کنند و کارهای دیگران را بیش از آنچه باید، تکرار کنند."

"نتیجه این است که افراد گروه به تغییرات محیط اطرافشان بی تفاوت می‌مانند و بیشتر اوقات کارهای دیگران را تقلید می‌کنند تا اینکه خود تصمیم بگیرند."

از این رو افراد در گروه‌های اجتماعی تکامل یافته به تغییرات محیط اطراف ابتدا به کندی واکنش نشان می‌دهند اما بعد در واکنشی سریع، تغییراتی را که جامعه طلب می‌کند اعمال می‌کنند. این پدیده را برای مثال می‌شود در خرید، مد یا فرار گروهی در هنگام خطر دید.

به عبارت دیگر به جای تصمیم گیری شخصی، بیشتر افراد بیش از حد به اطلاعات اجتماعی وابسته و از نظر تکاملی مستعد هستند که تحت تاثیر همسایگانشان قرار بگیرند، در واقع "ذهنیت گله‌وار" مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

محققان می‌گویند اساس رفتارهای افراد در جمع "رکود جمعی"، به معنی تطبیق با جمع، است نه این مفهوم که "حیوانات در طبیعت برای پاسخ بهینه به اطلاعات محیطی تنظیم شده‌اند."

به گفته دکتر تورنی: "نتایج این تحقیق نشان می دهند که ما نباید انتظار داشته باشیم گروه‌های اجتماعی در طبیعت پاسخی موثری به تغییر محیط اطراف خود نشان بدهند."

"کسانی بیش از حد برای تقلید از دیگران وقت می‌گذارند، به احتمال زیاد قاعده هستند" نه استثنا.