پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفری با شهاب سنگ از ورامین به لس آنجلس

چیزهایی که در جهان هم موضوع کنجکاوی علمی باشند و هم انگیزه ای برای پول درآوردن، زیاد نیست. جویندگان طلا انگیزه علمی نداشتند و کسانی که با کمک تلسکوپ ها دنبال اجرام ناشناخته می گردند انگیزه مالی ندارند. شاید شهاب سنگ ها از این قاعده مستثنا باشند. اما شهاب سنگ ها چقدر می ارزند و چطور می شود آنها را تشخیص داد؟ سینا علی نژاد در کالیفرنیا با کسی ملاقات کرده است که تخصصش همین است.