۲۰۱۴ گرم ترین سال ثبت شده در بریتانیا بود

سازمان هواشناسی بریتانیا می گوید که سال گذشته گرم ترین سال در این کشور از زمان شروع ثبت رکوردها در سال ۱۹۱۰ بوده است.

۲۰۱۴ همچنین گرم ترین سال در بخش مرکزی انگلستان از سال ۱۶۵۹ بود. دمای بخش مرکزی انگلستان برای بیش از ۳۵۰ سال است که ثبت می شود که قدیمی ترین رکورد در نوع خود است.

میانگین دمای بریتانیا در سال گذشته ۹.۹ درجه سانتیگراد بود که ۰.۲ درجه بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۰۶ بود.

به گفته سازمان هواشناسی هیچ ماهی در سال ۲۰۱۴ رکورد دما ثبت نکرد اما همه ماه ها به طور مستمر گرمتر از معمول بودند.

البته در ماه اوت میانگین دما پایین تر از حد معمول بود.

ثبت رکورد در سال گذشته بدان معنی است که هشت سال از ده سالی که رکورد دما در بریتانیا ثبت شده از سال ۲۰۰۲ به این سو بوده است.

تحلیل ها همچنین نشان می دهد که سال ۲۰۱۴ چهارمین سال پرباران از زمان ثبت رکوردها بوده است. میزان بارندگی در این سال ۱۲۹۷.۱ میلیمتر بود.

براساس داده ها پنج سال از شش پرباران ترین سال های بریتانیا از سال ۲۰۰۰ به این سو روی داده است.

همه ملل تشکیل دهنده بریتانیا به جز ایرلند شمالی رکورد تازه دما ثبت کردند. ایرلند شمالی بعد از ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ سومین سال گرم خود را ثبت می کرد.

در ماه دسامبر سازمان بین المللی هواشناسی گفت که ۲۰۱۴ گرم ترین سال در جهان خواهد شد که موید روند گرمایش زمین است.

مطالب مرتبط