پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفینه ای که در ماموریت کشف حیات در مریخ گم شده بود، پیدا شد

کاوشگر بریتانیایی مریخ، به نام بیگل دو ( Beagle-2) که یازده سال پیش، زمان فرود آمدن روی سطح مریخ ناپدید شده بود، پیدا شده است. تصاویری که از سفینه به دست آمده نشان می دهد، کاوشگر بیگل دو هنوز روی مریخ است. اجزای آن هم جدا نشده و بدنه اش سالم است. دیوید شاکمن گزارش می دهد.