'زنان بیشتر از مردان' به خدا و آخرت اعتقاد دارند

حق نشر عکس Thinkstock
Image caption در این نظر سنجی پانزده درصد زنان و نه درصد مردان گفتند تردیدی در وجود خدا ندارند

نتایج یک نظرسنجی که در موسسه آموزش دانشگاه لندن انجام شده نشان می‌دهد زنان بیشتر از مردان به خدا و حیات بعد از مرگ اعتقاد دارند.

در این نظرسنجی بیش از نه هزار بریتانیایی زیر ۴۵ سال شرکت داشتند و وقتی از آنها درباره بهشت و جهنم سوال شد، شصت درصد زنان گفتند به نوعی از زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارند در حالیکه فقط ۳۵ درصد مردان چنین اعتقادی داشتند.

علاوه بر این بیش از نیمی از مردان (۵۴ درصد) خود را خداناباور /atheist/ یا ندانم گرا (لا ادری) /agnostic/ توصیف کردند، در حالی‌ ه فقط یک سوم زنان (۳۴ درصد) زنانی چنین دیدگاهی داشتند.

پروفسور دیوید وُآس از موسسه مطالعات اجتماعی و اقتصادی دانشگاه اسکس که یافته‌های این نظرسنجی را تجزیه و تحلیل کرده می‌گوید:

"در بین افراد مومن و معتقد، زنان بیشتر از مردان اعتقادات روشن و مشخص دارند اما در بین ناباوران، احتمال اینکه مردان اعتقاد روشن و دقیق داشته باشند بیش از زنان است."

این نظرسنجی همچنین نشان داد که بسیاری از مردم در زمینه اعتقاد به خدا و حتی مذهب دچار سردرگمی هستند و یک چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حتی درباره مفاهیم پایه در طول زمان نظر خود را تغییر دادند.

این افراد به وجود یک قدرت برتر مبهم اعتقاد دارند نه یک "خدای خاص" یا اینکه "بعضی وقتها" به خدا اعتقاد دارند.

در بین پیروان مذاهب مختلف، مسلمانان بیش از همه به خدا و حیات بعد از مرگ اعتقاد راسخ نشان دادند و ۹۰ درصد آنها گفتند تردیدی در این باره ندارند اما این میزان در مسیحیان انجیلی (evangelist) هفتاد و یک درصد و در مسیحیان انگلیکن و متدیست فقط ۱۶ درصد بود.

پروفسور وُآس می گوید این نظرسنجی نشان می‌دهد اعتقاد به خدا حتما ملازم به اعتقاد به حیات بعد از مرگ نیست و یک چهارم کسانی که خود را ندانم گرا توصیف می کنند به حیات بعد از مرگ اعتقاد دارند.

از طرف دیگر نزدیک به یک سوم آنها که به خدا اعتقاد دارند، با وجود شک های گاه به گاه، به حیات بعد از مرگ بی اعتقادند.

پروفسور وُآس می گوید معمولا در طول زمان و در جاهای مختلف زنان مذهبی تر از مردان بوده‌اند "اما اینکه دقیقا چرا چنین هست، جای بحث دارد."

"از دو مکتب اصلی فکری در این باره، یکی به نقش ها و عملکردهای اجتماعی متفاوت دو جنس اشاره می کند و دیگری به عوامل ژنتیکی، یکی دلیل آن را ذاتی می داند و دیگری محیطی."