پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش چشم ها در تنظیم ساعت بیولوژیکی بدن

چشم، پنجره ای است به دنیای رنگارنگ اطراف. اما دانشمندان در دانشگاه آکسفورد انگلستان می گویند چشم ممکن است یک کارکرد مهم دیگر هم داشته باشد: تنظیم ساعت بیولوژیک یا ساعت درونی بدون. اما در مورد نابینایان چطور؟ اسمیتا مونداساد به آکسفورد رفت تا جواب این سؤال را بگیرد.