پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کمک گرفتن از نابینایان برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان

در برنامه رادیویی راز دانش این هفته سه گزارش پخش می‌شود:

گزارشی درباره توانایی اجداد انسان امروزی در استفاده از انگشت شست،

موفقیت دانشمندان در کند کردن سرعت نور،

و کمک گرفتن از نابینایان در آلمان برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.