پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فضاپیمای نیوهورایزنز پس از ۹ سال در دویست میلیون کیلومتری پلوتون

فصاپیمای «نیو هورایزنز» یا «افق های تازه»، پس از سفری «پنج میلیارد کیلومتری» - که ۹ سال هم طول کشیده- حالا به فاصله دویست میلیون کیلومتری پلوتون رسیده: «کوتوله یخ زده ای» در لبه منظومه شمسی، که تا همین اواخر، به عنوان نهمین سیاره این منظومه شناخته می شد. حالا، این فضاپیمای آمریکایی قادر خواهد بود ارسال اولین تصاویر نسبتا شفاف از پلوتون را آغاز کند. کامبیز کراماتی گزارش می دهد.