پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کشف یک منظومه شمسی یازده میلیارد ساله

در برنامه رادیویی راز دانش این هفته سه گزارش پخش می‌شود:

شیوه تازه یک شرکت داروسازی در ساخت داروهای موثرتر برای مبارزه با بیماری‌ها،

چگونگی کاستن از میزان خطر گلوله‌های شلیک شده به هوا،

و آشنایی با ستاره‌ای جدید که سیاره‌هایی به اندازه کره زمین به دور آن می‌چرخند.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.