پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شامپانزه هایی که از هلند به اسکاتلند برده شدند، لهجه شان عوض شد

پژوهشگران می گویند شامپانزه هایی که از هلند به اسکاتلند برده شده اند، لهجه اشان هم عوض شده است. این شامپانزه ها که ۵ سال پیش به باغ وحش ادینبورگ یا ادینبورو منتقل شده بودند با صدایی "جیغ مانند" درخواست میوه می کردند اما حالا شبیه هم نوعان اسکاتلندیشان، صدایشان بم شده. لورا بیکر گزارش می دهد.