پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در جستجوی پاسخ یکی از بزرگترین رازهای کیهان، تلسکوپی که قرار است نوری بر «انرژی تاریک» بتاباند

جهان دارد منبسط می‌شود و ستاره‌ها و کهکشان‌ها از هم دور می‌شوند. مطالعات نشان داده که این انبساط شتابدار است و سرعتش رو به افزایش است. کیهان‌شناسان عامل این پدیده را انرژی تاریک نامیده‌اند. حالا پژوهشگران ساختن تلسکوپی را آغاز کرده‌اند که به آنها امکان می دهد با عکس گرفتن از آسمان نیمکره جنوبی بتوانند نوری بر این پدیده نامرئی و مرموز بتابانند، «تلسکوپ کاوشی همدید بزرگ» یا ال‌اس‌اس‌تی که پالاب گوش، خبرنگار بی‌بی‌سی به دیدن آن رفته است.