پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تأیید علمی یک تجربه حسی؛ سگها احساس آدم را از حالت چهره اش میفهمند

سگ ها به باوفا بودن معروفند. حالا دانشمندان درک احساسات انسان را هم به صفات این حیوانات اضافه کرده اند. گروهی از پژوهشگران در اتریش می گویند سگ ها تفاوت حالت های مختلف صورت را متوجه می شوند. ویکتوریا گیل گزارش می دهد.